Správu a provoz zajišťujeme ve spolupráci s vlastníky domů

a pod jejich trvalou kontrolou a to v rozsahu podle přání jednotlivých vlastníků. V současné době spravujeme domy v Brně a okolí především pro soukromé vlastníky, a to jak domácí, tak pro vlastníky ze Slovenska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Kanady a USA.

Spolupracujeme s advokátními kancelářemi a daňovými poradci. V oblasti údržby a drobných oprav spolupracujeme s řadou živnostníků, u větších oprav a rekonstrukcí se stavebními firmami a projekčními kancelářemi. Na opravy většího rozsahu zajišťujeme ve spolupráci s majiteli domů výběrová řízení.

Máte nemovitost a nemáte čas se o ni starat?

Zabezpečíme spolehlivý a bezproblémový chod jakékoliv nemovitosti v Brně a okolí! Zajišťujeme komplexní správu a údržbu nemovitostí od odborného ekonomického či právního servisu přes pravidelné revize až po veškeré úklidové služby či vyklízecí práce.

Svěřte správu nemovitostí a budov do rukou zkušených odborníků. Díky naší dlouholeté praxi vám při správě nemovitostí a budov v Brně a okolí zajistíme také související služby jako účetní či daňový, stejně jako havarijní servis.

Z

Máte nemovitost a nemáte čas se o ni starat?

 • Jsme společností s 25 letou zkušeností se správou nemovitostí
 • Hlavní prioritou je spokojenost klientů
 • Vytváříme správu přímo na míru SVJ a BD.

V rámci komplexní správy domů  zajišťujeme tyto činnosti:  

Technická činnost

 • Zajišťování údržby a oprav domovního a bytového fondu dodavateli
 • Realizace výběrových řízení
 • Uzavírání dodavatelských smluv
 • Zajišťování a uzavírání smluv o dodávkách služeb spojených s bydlením
 • Vedení a aktualizace technické dokumentace domů a bytů
 • Zpracování plánů revizí a kontrol, jejich zajištění včetně odstranění zjištěných závad
 • Jednání se stavebními úřady
 • Zajištění požární prevence
 • Zajištění průkazu energetické náročnosti budov
 • Zprostředkování pojištění nemovitosti, spolupráce při vyřízení škodní události  

Evidenční činnost

 • Příprava a zpracování nájemních smluv
 • Výpočet nájemného a záloh za služby spojené s bydlením
 • Předpis nájemného a záloh za služby
 • Evidence úhrad, evidence dlužníků, zasílání upomínek
 • Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor

Účetní činnost

 • Vedení komplexního účetnictví
 • Práce s bankovním účtem (provádění plateb, sledování příjmů, styk s bankou, internetové bankovnictví)
 • Poradenská činnost při vedení účetnictví
 • Zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • Zpracování podkladů pro daň z nemovitostí
 • Zajištění podkladů pro vyřízení dotací na opravy a rekonstrukce domu  

Právní činnosti

 • Právní služby při zakládání společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
 • Vypracování stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, jejich úprav v souladu se změnami legislativy    
 • Konzultace  při změnách statutárních orgánů, vypracování návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku
 • Příprava podkladů při vymáhání dluhů, vypracování žalob a zastupování v soudních řízeních
 • Vypracování přihlášky pohledávky do insolvenčního  řízení
 • Zajišťování uzavírání smluv o dílo, kontrola správnosti návrhů smluv o dílo, o zajišťování služeb aj.

Dotazy

Chcete se na něco zeptat?

Krédem naší společnosti je maximální spokojenost klientů.
Přesvědčte se o našich kvalitách.