Jaká je výše poplatku

SAZBA POPLATKU ZÁKLADNÍ

670,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2018

Sazba poplatku se skládá ze dvou částek:

  1. z částky 230,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (zákonná horní hranice činí 250,-Kč, Zastupitelstvo města Brna tuto část sazby snížilo na 230,-Kč)
  2. z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna na sběr a svoz v předchozím roce ve výši 237 729 000,- Kč a ,- Kč a počtu poplatníků 424 700, činí horní hranice této části poplatku pro rok 2018 částku 560,- Kč na poplatníka. V souladu s vývojem v oblasti nákladů odpadového hospodářství dle stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy MV ČR jsou do nákladů rozhodných pro výpočet sazby v r. 2018 zahrnuty náklady na spalné ve výši 66 301 569,- Kč.

Maximální možná sazba poplatku by mohla činit v roce 2018 až 810,-Kč na poplatníka. Zastupitelstvo města Brna však i v roce 2018 zachovalo stávající sazbu poplatku.

 

SAZBA POPLATKU SNÍŽENÁ

500,- Kč za rok 2018

  • za dítě, které v roce 2018 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku
  • za seniora, který v roce 2018 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více

 

Více informací naleznete zde.

Pracoviště Šumavská 35C, 3. podlaží.

Sazba poplatku, úlevy, osvobození zůstávají stejné jako v roce 2017. Změny, které přinesla novela zákona o místních poplatcích (zák. č. 565/1990 Sb., ve znění p.p.) se týkají ohlašovací povinnosti, a některých dalších procesních úprav, o kterých se dozvíte více pod odkazem Změny v roce 2018.

 

Níže uvedené odkazy Vám pomohou k řádnému a včasnému splnění poplatkové a ohlašovací povinnosti.

ČÍSLO ÚČTU  JE: 111220022/0800

 Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.

Od roku 2017 existuje možnost platby na městském e-shopu: www.brnopas.cz 

 

ZMĚNY V ROCE 2018