MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ V ROCE 2018

Jaká je výše poplatku SAZBA POPLATKU ZÁKLADNÍ 670,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2018 Sazba poplatku se skládá ze dvou částek: z částky 230,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (zákonná horní hranice činí 250,-Kč, Zastupitelstvo města Brna tuto část sazby snížilo...